Informatie

Duur van de opleiding

 

Per leerling wordt apart bekeken hoelang het verblijf in de ISK nodig is om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. De maximale verblijfsduur van leerlingen is twee jaar.

Factoren die daarin meespelen:

 • aantal jaren onderwijs in het land van herkomst
 • leeftijd van de leerling
 • leertempo en inzet
 • intelligentie (IQ)
 • mogelijkheid tot doorstromen naar vervolgschool

 

Regels en afspraken van de ISK

Respecteer je omgeving

Wees zuinig op het schoolgebouw.

Houd alles in en om het gebouw heel, schoon en netjes. 

 • Je komt niet aan de spullen van een ander;
 • Iedereen ruimt zijn eigen rommel op;
 • Dingen die je vernielt moet je zelf betalen of herstellen;
 • De school is niet aansprakelijk voor diefstal en vernielingen.

 Respecteer elkaar

Ga op een goede manier met elkaar om, respecteer de spullen van een ander en die van jezelf. 

 • Iedereen gedraagt zich volgens de normale fatsoensnormen en is respectvol;
 • Er worden geen discriminerende opmerkingen gemaakt;
 • In de klas/school mag je (zonder toestemming) niet fotograferen en/of filmen.

Respecteer de werksfeer

Wees rustig in de gangen en in de lokalen,

zorg dat een ander ook kan leren. 

 • Je rent niet door de lokalen;
 • Als er les is ben je stil op de gang;
 • In de pauze blijf je in de school in de pauzeruimte of buiten op het schoolplein. 

Respecteer afspraken

Zorg dat je huiswerk af is, neem de spullen mee die nodig zijn,

wees op tijd in de les. 

 • Als de docent vraagt om iets te doen, doe je dat zonder commentaar;
 • Als er een probleem is, bespreek je dat na de les met de docent;
 • In de school draag je geen pet, capuchon, zonnebril of bandana;
 • In de klas is je jas uit. Die hangt op de kapstok of op de stoel;
 • Je zorgt ervoor dat je netjes gekleed op school komt;
 • Eten, drinken en snoepen mag alleen tijdens de pauzes in de pauzeruimte of buiten op het schoolplein;
 • Afval doe je in de afvalbak;
 • Energiedrankjes zijn verboden in de school;
 • In de klas is je mobiele telefoon uit en zit in de telefoontas. Dit geldt ook voor je (draadloze) koptelefoon en je smartwatch;
 • Tijdens de les mag je niet naar het toilet;
 • Tijdens de les praat je niet in je eigen taal. Iedereen spreekt Nederlands;
 • Het in het bezit hebben van alcohol, drugs en wapens (o.a. messen en laserpennen) leidt tot schorsing en/of verwijdering van de school;
 • Het meebrengen en in bezit hebben (laat staan afsteken!) van vuurwerk is ten strengste verboden. Hierop volgt een schorsing en/of verwijdering van school;
 • In en om de school is het niet toegestaan om te roken.

   

  Algemene regels van de school
  • De school is niet aansprakelijk voor diefstal en vernielingen.
  • Als een leerling door onverantwoordelijk gedrag of door vandalisme schade toebrengt aan het gebouw, interieur, het materiaal of aan de eigendommen van medeleerlingen, dan stellen wij hem of haar altijd aansprakelijk voor de kosten.
   Dus: dingen die je vernielt moet je zelf betalen of zelf herstellen.
  • Het in bezit hebben van alcohol, drugs en wapens (o.a. messen en laserpennen) leidt tot schorsing en/of verwijdering van school.
  • Het meebrengen en in bezit hebben (laat staan afsteken!) van vuurwerk is ten strengste verboden. Hierop volgt een schorsing en/of verwijdering van de school.
  • In en om de school is het niet toegestaan om te roken. Met uitzonderingsplek voor de leerlingen is  achter de brommerstalling.
  Bereikbaarheid van de school

   

  In Nederland gaan bijna alle leerlingen met de fiets naar school. Probeer dat ook te doen! 

  Vanaf het station Haarlem is de school lopend te bereiken.

  Boeken en ander leermateriaal

  Houd de boeken netjes. Schrijf er niet in, ook niet met potlood!
  Neem de boeken in een stevige tas of rugzak mee.

  Schoolbenodigdheden verplicht aan te schaffen:

  • woordenboek Nederlands – eigen taal;
  • schoolagenda;
  • een eenvoudige rekenmachine;
  • USB-stick;
  • koptelefoon;
  • gymkleding;
  • gymschoenen met witte zool;
  • een goede schooltas;
  • kleine taalschriften (10) en rekenschriften (5);
  • etui met: blauwe pennen, potloden, gum, liniaal, een geodriehoek, kleurpotloden, puntenslijper
  Vakanties en vrije dagen

  Vakantieregeling 2023-2024

   Zomervakantie 2023  zaterdag 22-07-203               t/m       zondag 03-09-2023

  Herfstvakantie            zaterdag 21-10-2023             t/m       zondag 29-10-2023

  Kerstvakantie             zaterdag 23-12-2023             t/m       zondag 07-01-2024

  Voorjaarsvakantie      zaterdag 17-02-2024             t/m       zondag 25-02-2024

  Paasmaandag            maandag 01-04-2024

  Meivakantie                zaterdag 27-04-2024             t/m       zondag 12-05-2024

  Hemelvaart                 valt in meivakantie

  Pinksteren                  maandag 20-05-2024

  Zomervakantie 2024  zaterdag 20-07-2024             t/m       zondag 01-09-2024

   

  Een schriftelijk verzoek moet worden ingediend bij de directie die beoordeeld of ‘beroep op vrijstelling’ terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

   

   

  Lestijden

  Lestijden:  We werken op dit moment met een tijdelijk rooster:

   Klassen 1A – 1B – 1C – 1D – 2A – 2B – 2E  hebben les 1 tot en met les 4 les

   Klassen 2C – 2D – 3A – 3B – 3C – 3D – 3B – hebben les 5 tot en met les 8 les

   

  1e lesuur      08.30 – 09.15 uur                         
  2e lesuur      09.15 – 10.00 uur 

  Pauze            10.00 – 10.15 uur

  3e lesuur      10.15 – 11.00 uur                         
  4e lesuur      11.00 – 11.45 uur                         

  Wisselmoment 11.45 – 12.15 uur

  5e lesuur      12.15 – 13.00 uur

  6e lesuur      13.00 – 13.45 uur

  Pauze            13.45 – 14.00 uur

  7e lesuur      14.00 – 14.45 uur                                     
  8e lesuur      14.45 – 15.30 uur                         

   

  Leerlingen houden er rekening mee dat ze tot 16.00 schooltaken kunnen hebben. In verband met het aangepaste en korte rooster zijn er meer huiswerktaken die buiten de lessen om gedaan moeten worden.

   ____________________________

  De normale lestijden zijn:

  1e lesuur      08.30 – 09.15 uur                         
  2e lesuur      09.15 – 10.00 uur                         
  3e lesuur      10.00 – 10.45 uur

  Pauze             10.45 – 11.05 uur                                     

  4e lesuur      11.05 – 11.50 uur                         
  5e lesuur      11.50 – 12.35 uur

  Pauze            12.35 – 13.00 uur

  6e lesuur      13.00 – 13.45 uur

  7e lesuur      13.45 – 14.30 uur                                     
  8e lesuur      14.30 – 15.15 uur                         
  9e lesuur      15.15 – 16.00 uur

  Leerlingen houden er rekening mee dat ze tot 16.00 schooltaken kunnen hebben.

  Ziekmelding en verzuimregistratie

  Ziekmelding graag vóór 8.30 uur: 06 46 22 77 31

   Als een leerling ziek is, vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch aan school te melden. Een sms-bericht of een email naar info@iskhaarlem.nl mag ook. Op het moment dat de receptioniste in gesprek is, kunt u de voicemail inspreken; deze wordt altijd afgeluisterd. Wanneer uw kind na een weekend of na een vakantie nog ziek is, belt u op maandag nogmaals met school om uw kind ziek te melden.

   Melden van afwezigheid

  Een leerling moet vooraf een briefje inleveren wanneer hij/zij naar de huisarts, tandarts of naar andere afspraken moet. Deze afspraken bij voorkeur aan het begin of aan het einde van de lesdag afspreken.

   Ziek naar huis

  Een leerling mag pas ziek naar huis wanneer de leerling hiervoor toestemming heeft gevraagd bij de receptie. Er wordt door de receptionist contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

  Leerplicht

  In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de leerplicht is ingesteld.

   

  De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 23 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding, hebben behaald.

   

  Van spijbelende leerlingen doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim van leerlingen tot en met 18 jaar. Oudere leerlingen worden gemeld bij het Regionaal Meld Centrum.

   

  Extra verlofdagen

   

  Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de bovenstaande vakantieperioden die de school heeft vastgesteld. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering: volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Dit verzoek moet twee weken van tevoren worden ingediend.

   

   Een schriftelijk verzoek moet worden ingediend bij de directie die beoordeelt of ‘het beroep op vrijstelling’ terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

  Open PDF – beroep vrijstelling

  Open PDF – aanvraag vrijstelling

  Schoolarts

  Alle leerlingen van de ISK worden door de schoolarts gezien. Zij kijkt naar de ogen, de oren, het gewicht en de lengte van de leerlingen. Indien nodig verwijst zij leerlingen door.

  Alle leerlingen die nieuw in Nederland zijn krijgen een programma van inentingen. Ook dat wordt op school uitgevoerd: voordeel is dat de leerlingen niet apart naar de arts toe hoeven en dus minder lessen missen.

  De ouder(s), verzorger(s) krijgt hier altijd vooraf bericht van.

  Jeugdagenten politie Haarlem

   Beste ouders,

   Jullie kinderen zitten op de middelbare school. Tijden zijn veranderd, er zijn nu veel meer soorten drugs en er is heel makkelijk aan te komen. De kans dat middelbare scholieren, ongeacht op welke school zij zitten, met drugs in aanraking komen is heel erg groot.

   

  Hoe herkent u signalen van drugsgebruik en -handel en wat kunt u er tegen doen? Op deze website staan handige tips en ervaringsverhalen:

  www.dealenmetdrugs.nl

  Treft u iets aan waarvan u niet wat het is of heeft u andere vragen, neem dan contact op met de wijkagent of bel met 0900-8844.

   

  Ook willen we de opkomst van het vapen en snus onder uw aandacht brengen. Via onderstaande link kunt u meer lezen over snus. Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de ondervraagde middelbare scholieren dit wel eens gebruikt.

  https://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/64360-wat-is-snus-hoe-werkt-het-en-wat-zijn-de-gevaren.html

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Jeugdagenten Politie Haarlem

   

  Oefenmateriaal

  Websites om te oefenen

  Taal

  www.taalklas.nl à inloggen met eigen inlogcodes

  www.oefenen.nl à inloggen met code voor thuisgebruik

  www.taaldigitaal.nl à online oefeningenbank voor NT2 (betaald)

  www.numo.nl à gebruikersnaam: Magisternummer, wachtwoord: Magisternummer

  www.nt2taalmenu.nl

  www.jekanmewat.nl

  www.hennyjellema.nl

  www.wikikids.nl

  www.schoolbordportaal.nl

  www.taalspot.nl/woord-voor-woord

  www.yoleo.nl

   

  Grammatica

  www.jufmelis.nl

  www.beterontleden.nl

  www.beterspellen.nl

  www.spellingoefenen.nl

   

  Rekenen/Wiskunde

  www.studiemeter.nl à inloggen met eigen code

  www.klascement.nl

   

   

  Internationale Schakelklas

   

   

   

  Aardrijkskunde

  www.onlineklas.nl à topografie Nederland, deels gratis

  www.dadsproject.com

   

  Engels

  www.nubeterengels.nl

  www.digischool.nl

  www.juffrouwengels.wordpress.com à vanaf A1 niveau

   

  Divers

  www.wikiwijs.nl

  www.steffie.nl à maatschappelijke onderwerpen

   

  Op televisie

  Jeugdjournaal, journaal, schooltelevisie, klokhuis, beeldbank

   

  Lezen

  Bibliotheek: gratis boeken/cd’s/dvd’s/tijdschriften lenen

  Vestigingen Bibliotheek Zuid-Kennemerland

  • Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9
  • Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32
  • Haarlem Noord, Planetenlaan 170
  • Haarlem Oost, Leonard Springerlaan 5
  • Haarlem Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2
  • Heemstede, Julianaplein 1
  • Hillegom, Sportlaan 1
  • Spaarndam, Ringweg 36 (Dorpshuis)
  • Zandvoort, Louis Davidscarre