Voor wie?

 

ISK Haarlem

Kinderen hebben recht op passend onderwijs en/of onderwijs op maat. Alle leerlingen die in Nederland verblijven, vallen volgens het Nederlands recht onder de Leerplichtwet en moeten naar school zolang ze hier verblijven, ongeacht hun status. Zie ook informatie over leerplicht.

 

 De ISK is voor

 • Leerlingen tussen 12 en 17 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn.
 • Leerlingen die langer dan een jaar in Nederland zijn maar nog onvoldoende het Nederlands beheersen om door te stromen naar het regulier onderwijs.

 

De groep leerlingen die binnen de ISK les volgt is zeer divers. Een deel van de leerlingen is in het kader van gezinshereniging of internationale huwelijken naar ons land gekomen, een ander deel als vluchteling en/of asielzoeker.

 

 Doel

Aan de hand van een aangepast onderwijsaanbod leren de leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Ze krijgen een kans om een start te maken met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vervolgens worden de leerlingen toegeleid naar reguliere onderwijstrajecten.

 

  Berichten

  Aanmelding en vragen

  Leerlingen kunnen zich het gehele jaar aanmelden. Dit kan via het aanmeldingsformulier onder ‘Aanmelden’ op onze website. Met vragen kunt u ons bellen of mailen: 06 46 22 77 31 / info@ISKHaarlem.nl

  Opvang en aanmelding leerlingen uit Oekraïne

  Door de oorlog in de Oekraïne is er een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Veel leerlingen zijn al aangemeld bij scholen in Haarlem en omgeving. Afspraken regionaal: Zolang de verblijfsduur van deze leerlingen nog onbekend is gaat de voorkeur uit naar...

  Handige links