Door de oorlog in de Oekraïne is er een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Veel leerlingen zijn al aangemeld bij scholen in Haarlem en omgeving.

Afspraken regionaal:

Zolang de verblijfsduur van deze leerlingen nog onbekend is gaat de voorkeur uit naar centrale aanmelding en het bieden van onderwijs via de ITK’s en ISK’s.

Verdeling:

 • 4  – 5 jaar: aanmelden bij reguliere PO scholen.

Op het moment dat een 4 of 5 jarige een oudere broer of zus op de ITK heeft wordt er per casus een afweging gemaakt wat de juiste plek is.

 • 6 – 12 jaar: aanmelden bij de ITK (Internationale Taalklas)
 • 12 – 17 jaar: aanmelden bij de ISK (Internationale Schakelklas)

Projectteam opvang Oekraïense leerlingen:

Er is een crisisteam voor de regio – aangestuurd door projectleider(s).

Doel:    coördinatie opvang en onderwijs

 • Organisatie huisvesting extra onderwijslocaties
 • Inrichting buurtcentra
 • Opstarten aangepast onderwijs PO en VO
 • Aannemen en aansturen medewerkers en leerkrachten
 • Zorg dragen voor leermiddelen en inrichting
 • Informeren en afstemmen met alle betrokken partijen
 • Coördineren sociale – emotionele ondersteuning
 • Coördineren (sportieve) buitenschoolse activiteiten

Als u mee kunt helpen om de opvang en het onderwijs voor deze leerlingen te ondersteunen – graag een bericht naar info@iskhaarlem.nl  – dan nemen we snel contact met u op.