Lespakket

 

Het lespakket is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Voor de jongere leerlingen (12 – 15 jaar) richt het programma zich op doorstroom naar het voortgezet onderwijs: naast het Nederlands zal het programma ook een aantal relevante vakken uit de basisvorming bevatten.

Voor de oudere leerlingen zijn de mogelijkheden beperkter: de leerlingen stromen door naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) op verschillende niveaus en VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs).

 

 • Bijbrengen kennis van de Nederlandse taal en samenleving.
 • Bevorderen van zelfredzaamheid.
 • Wegwerken van achterstanden.
 • Aanleren studievaardigheden.

 

  Vakken

    

  • Nederlandse taal: luisteren, lezen, spreken, schrijven
  • Rekenen & wiskunde
  • Algemene studievaardigheden – mentorles
  • LOB-les – oriëntatie op vervolgopleidingen, stage en werk
  • ICT – digitale vaardigheden
  • Engelse taal
  • Mens & Gezondheid: biologie, gezonde voeding en leefomgeving
  • Mens & Maatschappij: aardrijkskunde/ geschiedenis /maatschappijleer-kennis van de Nederlandse samenleving
  • Kunst en Cultuur: handvaardigheid/ techniek/ tekenen- kennis van theater, muziek, dans
  • LO: Lichamelijke Opvoeding